Để cập nhật serial chứng thư số Viettel-CA lên hệ thống Hóa đơn điện tử S-Invoice, bạn thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tải công cụ ký số.
 • Bước 2: Cài đặt Java.
 • Bước 3: Export file cer từ USB token cập nhật Sinvoice.
 • Bước 4: Khai báo Chứng thư số lên hệ thống Hóa đơn điện tử.
Bước 1: Tải công cụ ký số.
Nhấn vào đây để tải và cài đặt Tool ký số + Java8.
Di chuyển đến mục "Tool ký số và xem hóa đơn" và chọn Tải về trên dòng:
 • Tools ký số: Java 7-32 bit, Java 8 trở lên 
 • Link download java 8

Bước 2: Cài đặt Java.
Bước 2.1. Gỡ phiên bản Java đang cài trên máy
Nếu máy tính đang cài Java rồi thì thực hiện gỡ Java cũ đang cài trên máy tính ra trước khi cài đặt Java 8 u121. Thông thường các bước gỡ bỏ Java như sau:
Nhấn vào biểu tượng Start trên thanh taskbar => Chọn Control panel => Program and features => tìm đến phần mềm Java và nhấn vào Uninstall, sau đó thực hiện theo các thao tác gỡ bỏ cho đến khi kết thúc.
Đối với Windows 8 hoặc 10 thì vào biểu tượng search hình kính lúp sau đó gõ từ khóa “Control panel” và tiếp tục làm tương tự như Window 7.

Bước 2.2. Cài đặt Java mới 8u121.
Sau khi gỡ bỏ thành công phiên bản Java cũ trên máy tính, ta thực hiện cài Java 8u21 (Phiên bản phù hợp để chạy được Tool ký số). Thông thường, việc cài đặt Java 8u21 được thực hiện theo trình tự sau: Tải gia Java 8u21 như hướng dẫn ở Bước 1 => Giải nén và chay file jre-8u121-windows-i586.exe => Thực hiện chọn các thông báo Yes…/ Install… /Next…/Finish cho đến khi được máy tính hiển thị thông báo cài đặt Java thành công.

Bước 3: Export file cer từ USB token cập nhật Sinvoice.
Giải nén file tool_ky_so đã tải ở bước 1 => Nhấn đúp vào file sinvoice-sign-tool.jar trong thư mục tool_ky_so\viettel-sinvoice-tool\ => Xuất hiện giao diện sau:

Lưu ý: Nếu khi chạy file sinvoice-sign-tool.jar mà không xuất hiện chương trình "Phần mềm kí số" như trên thì bạn có thể nhấn chuột phải vào file sinvoice-sign-tool.jar chọn Open with Java TM Platform SE Binary.(Java8)
Tiếp theo vào danh mục Đăng nhập sau đó nhập mã PIN của USB Token và nhấn vào Nút Đăng nhập.

Phần mềm đọc thông tin chứng thư số như hình dưới.

Chọn tên doanh nghiệp, nhấn chuột phải chọn chức năng tạo chứng thư số (hệ thống hỗ trợ người dùng export file cer).

Chọn đường dẫn lưu file chứng thư số và nhấn Save.

Bước 4: Khai báo Chứng thư số lên hệ thống Hóa đơn điện tử.
Bước 4.1. Đăng nhập vào hệ thống S-Invoice
Truy cập hệ thống tại địa chỉ: https://business-sinvoice.viettel.vn/ và đăng nhập với tài khoản Viettel cung cấp.
Chọn menu Quản lý phát hành => Khởi tạo thông tin doanh nghiệp => Chọn (2)Tra cứu chứng thư số => nhấn vào Thêm mới.

Bước 4.2. Tải chứng thư số từ Usb token lên hệ thống Hóa đơn điện tử.
Tại giao diện thêm mới thông tin, bạn chọn như sau:
 • Chi nhánh/Doanh nghiệp: Chọn thông tin doanh nghiệp hoặc chi nhánh
 • Loại chứng thư số: Chọn USB Token
 • Cách tải lên: Chọn tải từ USB - Token (Bạn có thể tham khảo thêm cách tải lên từ File ở Bước 4.3)
 • Chọn nút Tải lên usb – Token 


Sau khi nhấn  hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã PIN để xác thựcChọn chứng thư số => nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Nếu có nhiều hơn 1 chứng thư số, bạn phải chọn chứng thư số còn hạn lâu nhất


Chờ đến khi thông báo Tải lên file chứng thư số từ USB-TOKEN thành công.
Nhấn nút Thêm mới để hoàn thành quá trình thêm mới chứng thư số. Danh sách thông tin chứng thư số như sau:
Tuy nhiên Trạng thái của Chứng thư số Usb token hiện đang là "Không hoạt động", bạn cần chuyển nó sang trạng thái Hoạt động bằng cách nhấn đúp vào dòng "Không hoạt động" như hình sau:
Tiếp đến, chọn :

Đến đây bạn đã cập nhật thành công serial chứng thư số Usb-token lên hệ thống Hóa đơn điện tử.

MỘT SỐ LƯU Ý:

1. Sau khi nhập mã PIN của Usb token, nếu xuất hiện thông báo lỗi “Không thể kết nối đến USB-TOKEN. Yêu cầu cắm USB-TOKEN hoặc cài đặt phần mềm ký số của Viettel” thì các bạn kiểm tra lại:
 • Máy tính có bật tools ký số không (nếu tools ký số tắt thì phải bật lại) hoặc 
 • Trình duyệt đã cấu hình để nhận tools ký số chưa? Kiểm tra như sau: mở một tab mới trên Google Chrome => nhập vào chrome://flags => Tìm đến dòng allow-insecure-localhost và chọn Enable.

2. Sau khi nhấn Thêm mới, nếu xuất hiện thông báo lỗi  “Mã số thuế của chi nhánh/doanh nghiệp không giống với mã số thuế trong file chứng thư số được tải lên” thì các bạn kiểm tra lại đã cắm đúng USB chữ ký số của Doanh nghiệp chưa?

3. Bạn cũng có thể thêm mới chứng thư số Usb token bằng cách Tải file *.cer hoặc *cert. (Bước 4.3)

Bước 4.3. Thêm mới chứng thư số từ file Cer, Cert đã export ở bước 3.
Tại giao diện thêm mới chọn các thông tin:
 • Chi nhánh/Doanh nghiệp: Chọn thông tin doanh nghiệp hoặc chi nhánh
 • Loại chứng thư số: chọn USB Token
 • Cách tải lên: chọn Tải file *.cer hoặc cert
 • Chọn nút Tải lên từ file => Chọn file đã export từ bước 3


Nhấn Open: Chờ đến khi thông báo Upload File 0100109106-999.cer thành công
Nhấn nút Thêm mới để hoàn thành thêm mới chứng thư số từ Usb token.
Sau đó thay đổi trạng thái chứng thư từ Không hoạt động thành Hoạt động như đã hướng dẫn ở bước 4.2.

Bài viết liên quan:


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh