Bước 1: Đăng nhập hệ thống http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn
Nhập vào MSTmật khẩu của bạn ⇒ Nhấp vào "Đăng nhập"

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Menu Tài khoản => Thay đổi thông tin

Bước 3: Nhấn vào Thay đổi để thay đổi thông tin chữ ký số

Hệ thống sẽ hỏi: Thực hiện thay đổi? ⇒ Nhấn OK

Xuất hiện popup của Java ⇒ Bạn tick chọn vào ô "I accept the risk and want to run this application" hoặc "Tôi chấp nhận các rủi ro và run rẩy muốn ứng dụng này" ⇒ Nhấn Run

Tiếp tục chọn "Don't Block"

Tiếp tục chọn Run

Bước 4: Chọn chứng thư số mới cần thay đổi thông tin
Trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ Lựa chọn chữ ký số bạn thực hiện lựa chọn CTS có thời hạn dài nhất sau đó nhấn Chọn

Nhập mã PIN (mật khẩu USB Token) ⇒ Chấp nhận
Sau đó xuất hiện bản xác nhận thay đổi thông tin CKS, bạn nhấn Thực hiện ký

Thay đổi thông tin giấy chứng nhận kỹ thuật số thành công.

Bài viết liên quan:


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh