1. Mục đích:

Hướng dẫn người sử dụng trực thuộc đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) thực hiện cài đặt các phần mềm ký số khi sử dụng Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo nội dung thứ 2, mục 3 của Công văn số 6063/KBNN-CNTT ngày 05/12/2018 của KBNN về việc nâng cấp hệ thống DVCTT KBNN.

2. Đối tượng:

Tài liệu dành cho các cán bộ của  ĐVSDNS trước đó chưa tham gia sử dụng DVCTT nhưng muốn đăng ký tham gia sử dụng DVCTT.

3. Hướng dẫn cài đặt môi trường:

Bước 1. Cấu hình Firefox.
Bước 1.1. Người dùng chạy Firefox và gõ lệnh about:config trên thanh địa chỉ, kết thúc bằng cách nhấn Enter (1)Bước 1.2. Người dùng tiếp tục nhấn nút  I’ll be careful, I promise (2)


Bước 1.3. Tại ô tìm kiếm, người dùng gõ từ khóa mixed. Trong kết quả tìm kiếm. người dùng double click vào dòng security.mixed_content.block_active_content để chuyển value từ true thành false. Nếu trường value đang là true thì không cần thao tác gì nữa, người dùng chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 1.4. Khởi động lại trình duyệt Firefox.

Bước 2. Tải và cài đặt phần mềm ký Offline của Kho bạc nhà nước.
Bước 2.1. Người dùng tải phần mềm ký offline của Kho Bạc tải tại đây
Bước 2.2. Người dùng giải nén phần mềm KBNN_CKS_Congcong.rar và chạy file .exe tương ứng để tiến hành cài đặt.
Bước 2.3. Người dùng chọn thưc mục cài đặt phần mềm và sau đó nhấn Next.Bước 2.4. Người dùng chọn tên thư mục cần cài đặt. Ví dụ như KbnnSignature, và sau đó nhấn Next.


Bước 2.5. Người dùng nhấn nút Install để tiến hành cài đặt.


Bước 2.6. Người dùng đợi trong giây lát hệ thống sẽ thông báo yêu cầu cài đặt thư viện Visual C++ 


Bước 2.7. Người dùng lựa chọn “I have read and accept the license terms” và bấm nút Install. Người dùng đợi trong giây lát để phần mềm cài đặt thư viện.
Lưu ý: 
  • Nếu máy tính NSD đã có thư viện Visual C++ thì có thể bỏ qua bước này. Phần mềm sẽ thông báo cài đặt thành công.
  • Nếu máy tính của NSD có phiên bản Visual C++ cao hơn rồi thì phần mềm hiển thị thông báo Setup failed như hình bên dưới, người dùng tiếp tục bấm nút Close.


  • Hoặc bộ thư viện C++ đã được cài tại máy tính rồi, người sử dụng lựa chọn Repair Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable to its original state và bấm Next để cài lại.


Bước 2.8. Phần mềm thông báo cài dặt thư viện C++ thành công, người dùng bấm nút Finish để hoàn thành cài đặt.


Bước 2.9. Chương trình hiển thị thông báo cài đặt ứng dụng thành công, người dùng bấm nút Finish để hoàn thành cài đặt phần mềm ký số KbnnSignature.


Bước 2.10. Người dùng thực hiện khởi động máy tính sau khi cài đặt.

Lưu ý: Để kiểm tra phần mềm đã chạy chưa, chúng ta sẽ thấy biểu tượng logo KBNN trên thanh taskbar của hệ điều hành như hình dưới:Như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công môi trường ký số trên cổng DVCTT của KBNN, bây giờ chúng ta có thể sử dụng được chữ ký số để khai báo dịch vụ công rồi.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bài viết liên quan:


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh