Để tải ứng dụng iTaxViewer 1.0.1 bạn hãy ấn vào đây.
Sau khi tải thành công ứng dụng iTaxViewer 1.0.1, bạn mở thư mục chứa ứng dụng vừa tải về

Bạn chạy file iTaxViewer_setup.exe

Bạn chọn Next

Bạn chọn Next

Bạn chọn Next

Bạn chọn theo các hướng dẫn dưới đây

Bạn chọn Install

Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt

Sau khi ứng dụng iTaxViewer cài đặt xong sẽ hiển thị giao diện như hình ảnh dưới

Bạn bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng iTaxViewer

Sau khi cài đặt xong ứng dụng iTaxViewer để đọc tờ khai định dạng XML bạn nháy chuột phải vào file XML và chọn OpenBài viết liên quan:


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh