Nguyên nhân: 
Nguyên nhân 1: Máy tính của bạn chưa được cài driver USB token.
Nguyên nhân 2: Bạn chưa cập nhật chứng thư số trên trang eTax, noptokhai (Trường hợp máy tính đã nhận chữ ký số)
Để khắc phục lỗi này có 2 cách giải quyết như sau:
Cách 1: Lỗi báo: Không tìm thấy chữ ký số 
Cách khắc phục: Kiểm tra góc phải màn hình máy tính thanh Taskbar đã có biểu tượng chữ ký số Viettel chưa?
 Màn hình máy tính chưa nhận chữ ký số Viettel
Màn hình máy tính chưa nhận chữ ký số Viettel
Nếu chưa có biểu tượng chữ ký số Viettel như hình trên, nghĩa là máy tính chưa nhận chữ ký số, đề nghị người nộp thuế tiến hành cài lại file cài trong ổ đĩa chữ ký số Viettel trong My Computer. (Xem chi tiết hướng dẫn tại đây)
Màn hình máy tính đã nhận chữ ký số Viettel
Sau khi máy tính đã nhận chữ ký số Viettel, tiến hành kê khai lại.
Cách 2: Máy tính đã nhận chữ ký số Viettel nhưng khi ký điện tử báo lỗi: Chữ ký số không hợp lệ / Chữ ký số không đúng 
Cách khắc phục: Người dùng cần update lại số Series chữ ký số trên tài khoản trang thuế
Người dùng vào mục Tài khoản trên trang thuế, Vào mục Thay đổi thông tin, như hình:
Sau đó nhấn vào ô Nhập lại số serial, hiện ra bảng chọn như bên dưới:
Người dùng chọn Ok – Sau đó sẽ hiện ra bảng để gõ mã PIN:
Ở bước này, người dùng lưu ý phải xóa mã pin đã lưu đi và gõ thủ công chính xác mã pin Usb token, sẽ hiện ra bảng chọn:
Người dùng chọn đúng thời hạn chữ ký số của đơn vị mình rồi nhấn nút Chọn
Thông báo thay đổi thông tin thành công:

Bài viết liên quan:

CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh