Theo Website Một cửa Quốc gia thông báo, bắt đầu từ 15/03/2018 các doanh nghiệp khai báo thủ tục hành chính liên qua đến tàu thuyền, xuất nhập cảnh, quá cảnh trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia đều bắt buộc phải sửa dụng Chữ ký số để khai báo.
Áp dụng sử dụng Chữ ký số cho các thủ tục liên quan đường biển trên Một cửa quốc gia
Hiện tại chữ ký số Viettel có thể đáp ứng được yêu cầu kê khai các thủ tục trên hệ thống Một cửa quốc gia. Trước đây doanh nghiệp có thể khai báo trên trình duyệt Chrome, IE, Firefox.. bình thường mà không bị lỗi. Nhưng giờ áp dụng chữ ký số vào việc kê khai nên trong quá trình khai báo doanh nghiệp thường gặp lỗi không ký được tờ khai. Vì vậy doanh nghiệp hay chuyển sang dùng Chữ ký số Viettel để không gặp lỗi như trên.


Bài viết liên quan:


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh