Để tải ứng dụng iTaxViewer 1.0.1 bạn hãy ấn vào đây.
Sau khi tải thành công ứng dụng iTaxViewer 1.0.1, bạn mở thư mục chứa ứng dụng vừa tải về





Bạn chạy file iTaxViewer_setup.exe





Bạn chọn Next





Bạn chọn Next





Bạn chọn Next





Bạn chọn theo các hướng dẫn dưới đây





Bạn chọn Install





Đến bước này bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động cài đặt





Sau khi ứng dụng iTaxViewer cài đặt xong sẽ hiển thị giao diện như hình ảnh dưới





Bạn bấm Finish để hoàn tất quá trình cài đặt ứng dụng iTaxViewer





Sau khi cài đặt xong ứng dụng iTaxViewer để đọc tờ khai định dạng XML bạn nháy chuột phải vào file XML và chọn Open



Bài viết liên quan:


CHỮ KÝ SỐ VIETTEL HỒ CHÍ MINH

 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10,Tp.Hồ Chí Minh